เลขกำลังวัน สูตรหวยกำลังวัน

ประจำวัน เสาร์ 24/2/67

8 7
5 2 4
1 6

สรุปเลขหวยกำลังวัน

เลข 3 ตัว
5 2 4 8 2 1 7 4 6
เลข 2 ตัว
2 8 2 7 2 5 2 4 2 1 2 6

เลขกำลังวัน สูตรหวยกำลังวัน ข้างขึ้น (เดือนเต็ม)

ประจำวัน เสาร์ 24/2/67

7 0 8
3 7 6
1 4

สรุปเลขหวยกำลังวัน

เลข 3 ตัว
3 7 6 0 7 1 8 6 4 7 0 8
เลข 2 ตัว
7 7 7 0 7 8 7 3 7 6 7 1 7 4

เลขกำลังวัน สูตรหวยกำลังวันข้างแรม (เดือนดับ)

ประจำวัน เสาร์ 24/2/67

8 7
3 4 4
1 6

สรุปเลขหวยกำลังวัน

เลข 3 ตัว
3 4 4 7 4 1
เลข 2 ตัว
4 8 4 7 4 3 4 4 4 1 4 6